Welcome, Log in by clicking  Here!
Date: Time:

Religion

Krédo 

      Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Keď sa teraz stretám s Tebou, prichádzajú mi na um Tvoje stretnutia s ľuďmi. Ľudia k Tebe prichádzali a o niečo Ťa prosili. Často si im položil otázku: A veríš tomu, že ti to môžem urobiť? Marte, Lazárovej sestre, si pri hrobe položil otázku priamo: Veríš tomu, že ja som Vzkriesenie a Život? Od svojich apoštolov a učeníkov si sa dožadoval viery v Teba a uisťoval si ich, že vierou môžu dosiahnuť večný život. Na druhej strane nemožno si nevšimnúť, ako si im vyčítal nedostatok ich viery v Teba. Hovoril si im: Ešte stále nemáte vieru, vy maloverní! A svojho prvého z apoštolov si musel pokarhať: Prečo si zapochyboval? Prosil si svojich apoštolov: Verte v Boha a verte vo mňa. Bolesťou Tvojho srdca bolo, keď si sa stretal s generáciami ľudí, ktorým chýba viera. Pre chýbajúcu vieru si nemohol urobiť nijaký zázrak vo svojom rodnom Nazarete. Apoštolovi Petrovi si zveril službu posilňovať vieru svojich bratov. A samotní apoštoli Ťa prosili: Pane, daj nám väčšiu vieru. A muž z evanjelia Ťa prosil: Pane, verím, pomôž mojej slabej viere.
Ježišu, ako je to s mojou vierou v Teba? Keď prichádzam k Tebe, chcem Ti opäť ďakovať za milosť veriť, za túžbu milovať, modliť sa. Dnes chcem prosiť o posilnenie mojej viery. Viera je Tvoj dar a bez viery sa Ti nemôžem páčiť. Bez viery Ťa nemôžem poznať a skusovať, že Ty si Cesta, Pravda, Život. Ježišu, pomôž mi veriť v Teba Ježišu, pomôž mojej slabej viere. Ježišu, pomôž mi počúvať Tvoje slová, lebo z počúvania Tvojich slov sa rodí viera.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď je vystavená skúškam, keď je ohrozená v ťažkostiach, v chorobe, v zlyhaniach, v neúspechoch, v trápeniach, v problémoch, v nešťastiach. Ježišu, pomôž mojej viere, keď ma prenasledujú pochybnosti, keď sa do mojej duše vkráda temnota, úzkosť a strach. Ježišu, pomôž mojej viere, keď je ohrozená zlým príkladom druhých, keď je zneisťovaná hriechmi Tvojej Cirkvi,  hriechmi Tvojich služobníkov.
Ježišu, pomôž mojej viere v skúškach, keď ju televízia, rozhlas, časopisy i noviny vystavujú posmechu, keď ju spochybňujú, odsudzujú, ponižujú a pohŕdajú ňou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď si ju sám oslabujem tým, že podľa nej nežijem, keď iba hovorím o viere, ale chýbajú mi skutky viery a moja viera sa stáva mŕtvou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď vidím, ako ju opúšťajú moji blízki i známi. Prosím, daruj mi milosť veriť v nádeji proti všetkej nádeji.
Ježišu, pomôž mi byť svedkom viery v Teba, žiť životom podľa Tvojho slova, milovať činorodou láskou, láskou, ktorá všetko znesie, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí.
Pomôž mi svedčiť o viere trpezlivosťou, odpúšťaním, radosťou z nádeje, akú mi dáva viera v Tvoje prisľúbenia, šťastím, aké vkladáš do srdca iba Ty, pokojom, ktorý je darom a ovocím Tvojho Ducha, pokorou i milosrdenstvom, ktoré pramenia z Tvojho prebodnutého Srdca. Daj, aby som stále, aj vo chvíľach skúšky, mohol skusovať a vyznávať – viera je moje víťazstvo. Viera v Teba, Pane, je mojou nádejou, viera v Teba je mojím životom, viera v Teba je mojou slávou.

Duchu Svätý, 

ja viem, že keď zoberiem svoj život do svojich rúka budem sa rozhodovať iba ja bez teba,
nedokážem ho urobiť najšťastnejším ako sa len dá.
To dokážeš len ty, lebo mňa a mojich milovaných miluješ nekonečne viac ako ja
a len ty vidíš a vieš všetko.
Už chápem, že len ty chceš to najlepšie pre mňa aj mojich blízkych. Preto zbavujem vlády nad sebou, nad mojím rozumom, srdcom, dušou a telom zlých duchov,ktorí ma motajú a nútia robiť zlo pod rúškom dobra.

Posielam ich k tebe, nech sa v tebe zničia a nikdy už nevracajú ku mne ani k mojim blízkym. Celú vládu nad sebou prenechávam iba Tebe,

Duchu Svätý,a to na celý život a najmä dnes.
Otváram ti svoje srdce, myseľ, dušu i teloa pozývam ťa – vstúp a úplne ma ovládni – moje oči, uši, ústa, ruky, nohy – všetko.

Túžim odteraz z celej mysle, z celého srdca, z celej sily, duše i telakonať len to a iba to, čo chceš ty,
chcem hovoriť len tie slová, ktoré chceš hovoriť ty,
chcem zmýšľať len tak ako chceš zmýšľať ty – o mne, o druhých, o Tebe.
Nech dnes ako Ty konám len tie najlepšie skutky z tých najlepších skutkov,

hovorím tie najlepšie slová z najlepších slov,
nech robím len tie najmúdrejšie rozhodnutia z tých najmúdrejších rozhodnutí,
aby som bol deň čo deň viac a viac podobný Tebe,
veď som stvorený na Tvoj obraz. Úplne celého ma premeň v Seba – v Lásku, lebo ty si Láska.

 AMEN.“

spolukbohu.webnode.sk/

modlitba.sk/?p=3583

modlitba.sk/?p=12756

Viac tu: https://hrablay.webnode.sk/blog/

Posted by Anton Hrablay